2019-2020

 • Lav Leon Hudak

  Student osnovnih studija Računarskog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

  Tema rada: „Humor u Japanu“

 • Lazar Milenković

  Student osnovnih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  Tema rada: „Automatizacija i robotika kao sredstvo poboljšanja zadovoljstva zaposlenih i ublažavanja posledica starenja stanovništva – šansa za Japan i Srbiju“

  Download
 • Sara Milićević

  Studentkinja osnovnih studija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu

  Tema rada: „Radno angažovanje osoba sa invaliditetom: Srbija i Japan“

 • Tamara Broćić

  Studentkinja osnovnih studija Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti, i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  Tema rada: „Simbolički potencijal artikulacije borbe između dobra i zla u japanskim kaiđu filmovima i mogućnost primene ovog modela u praksi Srbije“

 • Jovana Mihajlović Mijović

  Studentkinja postdiplomskih master studija Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu

  Tema rada: „Ispitivanje mogućnosti za primenu Kaizen menadžmenta u organizacijama civilnog društva u Japanu i Srbiji“