2018-2019

 • Ivona Nađ

  Studentkinja osnovnih studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

  Tema rada: „Strah od matematike u osnovnoj školi u Srbiji: mogućnosti redukcije pomoću Kaizen menadžmenta po uzoru na japanski model“

 • Dr Milica Lazić

  Istraživač-saradnik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sad

  Tema rada: „Kros- kulturne razlike u istraživanju, vrednovanju i proceni emocija i zadovoljstva životom: Japan, Srbija i SAD“

  Download
 • Aleksandar Kvastek

  Student master studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  Tema rada: „Komparacija kaznene reakcije u Japanu i Srbiji“

  Download
 • Pavle Lazarević

  Student master studija Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu

  Tema rada: „Komparativna studija japanske i srpske narodne bajke“

 • Sanja Vesić

  Studentkinja osnovnih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu

  Tema rada: „Menadžment u zdravstvu: Komparacija zdravstvenog sistema u Srbiji sa najboljim praksama sveta (Japan)“