2015-2016

 • Aleksa Nešić

  student osnovnih studija Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum

  Tema rada: „Japan kao jedno od globalnih sedišta elektronske i informatičke industrije – uticaj na Srbiju kao zemlju u fazi tehnološkog razvoja“

 • Borjan Brankov

  student doktorskih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  Tema rada: „Dom za sve: Nova japanska arhitektura gradnje posle prirodnih katastrofa i njeni mogući uticaji na praksu u Srbiji“

 • Luka Kurjački

  istraživač sa Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta Umetnosti u Beogradu

  Tema rada: „Recepcija japanske kinematografije u Srbiji – crni talas“

 • Sandra Davidović

  studentkinja master studija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

  Tema rada: „Primena principa Kaizen menadžmenta u građanskom organizovanju“

 • Stefan Janjić

  student doktorskih studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

  Tema rada: „Kritička analiza diskursa onlajn medija u Srbiji o političkom i društvenom životu Japana“