Sakura stipendije

U cilju promovisanja i izučavanja raznih aspekata japanskog društva i kulture u Republici Srbiji, ali i jačanja srpsko-japanskog prijateljstva, kompanija JT International a.d. Senta, u saradnji sa Ambasadom Japana u Republici Srbiji raspisuje:

KONKURS 2022.

za dodelu pet stipendija u iznosu od po 100.000 dinara za izradu istraživačkog rada na temu u vezi sa Japanom.

Za učešće na konkursu potrebno je podneti predlog istraživačkog rada prema obrascu za prijavu na sajtu https://sakurastipendije.rs/. Tema istraživačkog rada treba da bude iz jedne od sledećih oblasti:

 • Društvenih i humanističkih nauka (ekonomije, prava, političkih nauka, filozofije, japanskog jezika i književnosti)
 • Kulture i umetnosti
 • Kaizen menadžmenta

 

Pravo učešća na konkursu imaju:

Studenti osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija svih akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji i istraživači koji nisu u stalnom radnom odnosu.

Potrebna dokumenta za učešće na konkursu:

 • Popunjena prijava
 • Fotografije popunjenih, overenih stranica važećeg indeksa sa osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji
 • Diploma završenog fakulteta sa dodatkom diplomi, odnosno uverenjem o položenim ispitima ukoliko je kandidat završio studije ili je na postdiplomskim ili doktorskim studijama
 • Za istraživače – spisak naučnih radova
 • Uverenje, odnosno potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO fonda Srbije da kandidat nije na evidenciji lica u radnom odnosu
 • Lična karta ili pasoš
 • Preporuka profesora osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji

Popunjenu prijavu na srpskom ili engleskom jeziku i ostala navedena dokumenta, skenirana i u PDF formatu, možete poslati elektronskom poštom na adresu konkurs@sakurastipendije.rs.

Prijave moraju stići na navedene adrese najkasnije do 31. maja 2022. do 17:00.

Od uredno podnetih prijava, komisija će izabrati 5 (pet) učesnika, podnosilaca predloga istraživačkog rada. Ovih pet učesnika će steći pravo na pojedinačnu stipendiju u iznosu od 100.000 dinara ukoliko najkasnije do 31. decembra 2022, pošalju istraživački rad prema podnetom predlogu putem elektronske pošte na adresu konkurs@sakurastipendije.rs.

Ukupan iznos pojedinačne stipendije od 100.000 dinara izabranim učesnicima daje se za period izrade istraživačkog rada i biće isplaćen u dva jednaka dela na sledeći način:

 • avansni deo ukupnog iznosa od 50.000 dinara u roku od 30 dana od objave imena izabranih stipendista
 • iznos od 50.000 dinara u roku od 30 dana od kada komisija oceni da je podnet istraživački rad usklađen sa podnetim predlogom, odnosno prijavom na konkurs

Rezultati konkursa biće objavljeni do 15. juna na internet stranici www.sakurastipendije.rs.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom za Sakura stipendije pišite nam na e-mail adresu konkurs@sakurastipendije.rs.

NAPOMENA: Učesnici koji ne podnesu rad u predviđenom roku ili čiji rad komisija oceni kao neusklađen sa podnetim predlogom, odnosno prijavom na konkurs, a primili su avansni deo uplate stipendije, ne ostvaruju pravo na puni iznos stipendije i u obavezi su da avansni deo vrate davaocu stipendije.

 

Preuzmite formulare za prijavu:

Prijavi se