STIPENDISTI 2020-2021

Ilija Dimitrijević

Student osnovnih studija Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Primena Kaizen menadžmenta za unapređenje kvaliteta online procesa rada od kuće“

Ivona Leskur

Studentkinja postdiplomskih master studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Japanski pametni gradovi kao model održivog urbanog razvoja u Srbiji – Pilot studija slučaja grada Valjeva i projekta Jokohama“

Anđela Stepić

Studentkinja osnovnih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Uporedna analiza direktnog uticaja jezika na produktivnost i atmosferu u kompanijama: srpski i japanski jezik“

Stefan Žarić

Student doktorskih studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Tema rada: „Predstave i uticaji japanske mode u srpskoj modi 20. i 21. veka“

Itana Rakić

Studentkinja osnovnih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Šintoizam, animizam i ekologija (Studija o povezanosti između šintoizma, animizma i ekologije i podizanje svesti o reciklaži u Srbiji kroz osvrt na stara srpska verovanja koja sliče japanskim)“