STIPENDISTI 2019-2020

Lav Leon Hudak

Student osnovnih studija Računarskog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Tema rada: „Humor u Japanu“

Lazar Milenković

Student osnovnih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Automatizacija i robotika kao sredstvo poboljšanja zadovoljstva zaposlenih i ublažavanja posledica starenja stanovništva – šansa za Japan i Srbiju“

Sara Milićević

Studentkinja osnovnih studija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Radno angažovanje osoba sa invaliditetom: Srbija i Japan“

Tamara Broćić

Studentkinja osnovnih studija Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti, i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Simbolički potencijal artikulacije borbe između dobra i zla u japanskim kaiđu filmovima i mogućnost primene ovog modela u praksi Srbije“

Jovana Mihajlović Mijović

Studentkinja postdiplomskih master studija Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu

Tema rada: „Ispitivanje mogućnosti za primenu Kaizen menadžmenta u organizacijama civilnog društva u Japanu i Srbiji“