STIPENDISTI 2018-2019

Ivona Nađ

Studentkinja osnovnih studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Tema rada: „Strah od matematike u osnovnoj školi u Srbiji: mogućnosti redukcije pomoću Kaizen
menadžmenta po uzoru na japanski model“

Dr Milica Lazić

Istraživač-saradnik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Tema rada: „Kros- kulturne razlike u istraživanju, vrednovanju i proceni emocija i zadovoljstva životom: Japan, Srbija i SAD“

Aleksandar Kvastek

Student master studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Komparacija kaznene reakcije u Japanu i Srbiji“

Pavle Lazarević

Student master studija Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Komparativna studija japanske i srpske narodne bajke“

Sanja Vesić

Studentkinja osnovnih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Tema rada: „Menadžment u zdravstvu: Komparacija zdravstvenog sistema u Srbiji sa najboljim praksama
sveta (Japan)“