STIPENDISTI 2017-2018

Isidora Gatarić

Student master studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Tema rada: „Koliko su stanovnici Srbije zaista privrženi Japanu i japanskoj kulturi – Analiza
sentimenta bazirana na Naive Bayes algoritmu“

Marko Veljković

Student osnovnih studija Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna
akademija

Tema rada: „Kriminalitet belog okovratnika – karakteristike, zakonski mehanizmi i iskustva Japana i Srbije“

Nataša Krpina

Student osnovnih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Povezivanje japanske i srpske kulture kroz primenu kaizen filozofije i maksime sanzaru crtanjem murala i organizovanjem edukativnih radionica interaktivnog karaktera“

Sanela Milosav

Student osnovnih studija Ekonomskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Tema rada: „Očuvanje životne sredine kroz primenu japanskog sistema reciklaže i upravljanja otpadom u Srbiji“

Vanja Končarević

Student osnovnih studija Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Razvoj sistema mobilnog plaćanja u Srbiji uz korišćenje iskustava Japana – upotreba u javnom gradskom prevozu“