Stipendisti 2015-2016.

Aleksa Nešić

student osnovnih studija Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum

Tema rada: „Japan kao jedno od globalnih sedišta elektronske i informatičke industrije – uticaj na Srbiju kao zemlju u fazi tehnološkog razvoja“

Borjan Brankov

student doktorskih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Dom za sve: Nova japanska arhitektura gradnje posle prirodnih katastrofa i njeni mogući uticaji na praksu u Srbiji“

Luka Kurjački

istraživač sa Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta Umetnosti u Beogradu

Tema rada: „Recepcija japanske kinematografije u Srbiji – crni talas“

Sandra Davidović

studentkinja master studija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Primena principa Kaizen menadžmenta u građanskom organizovanju“

Stefan Janjić

student doktorskih studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Tema rada: „Kritička analiza diskursa onlajn medija u Srbiji o političkom i društvenom životu Japana“