Stipendisti 2013-2014.

Ana Stanojević

studentkinja osnovnih studija Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Tema rada: „Junački kodeks balkanskih samuraja i dalekoistočnih hajduka“

Katarina Žarković

studentkinja osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Uporedni prikaz pravnih propisa, ovlašćenja i iskustava Japana i Srbije u borbi protiv korupcije“

Nikola Kosović

student osnovnih studija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Meka moć Japana“

Zorica Čeliković

studentkinja master studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Modeli i strategije za razvoj socijalnog preduzetništva – iskustva Japana i Srbije“

Marija Marković

studentkinja master studija Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu

Tema rada: „Uticaj Kaizen pristupa na uspeh kompanije kroz razvoj zaposlenih“