Sakura stipendije

Sa idejom da podstakne izučavanje japanskog društva i kulture u Republici Srbiji, kao i da doprinese jačanju srpsko-japanskog prijateljstva, JT International a.d. Senta, član Japan Tobacco International (JTI) grupe, u saradnji sa Ambasadom Japana od 2011. godine dodeljuje Sakura stipendije studentima u Srbiji. Ova stipendija se dodeljuje za najbolji istraživački rad u vezi sa Japanom, koji je neiscrpna riznica inspiracije i pruža kandidatima obilje tema za istraživanje – od polja društvenih i tehničkih nauka, ekonomije, japanskog jezika, književnosti i kulture, do japanske poslovne filozofije Kaizen. Tokom prethodne tri godine pristiglo je mnogo kreativnih i ozbiljnih istraživačkih ideja, što svakako pokazuje da u Srbiji postoji veliko interesovanje za Japan.

Konkurs se raspisuje na jesen i svi studenti osnovnih i postdiplomskih studija, bez obzira na to koju akademsku ustanovu pohađaju, kao i istraživači koji nisu zaposleni puno radno vreme, imaju pravo da konkurišu.

Sakura stipendija dobila je ime po japanskom drvetu trešnje koje je poznato po prekrasnim cvetovima, ali i kao simbol sreće i prosperiteta u Japanu. Kompanija JTI i Japanska ambasada u Republici Srbiji čvrsto veruju da će upravo mladi istraživači željni znanja, poput dobitnika Sakura stipendije, doneti prosperitet Srbiji.

 

 

Izabrani dobitnici Sakura stipendije za 2014-2015. godinu

Pre nego što kažeš da ne možeš da uradiš nešto, probaj.

Sakichi Toyoda

Gradi svoj karakter vrednim učenjem i napornim radom.

Seisaku Takuma

Vesti